заключення договоруДля оформлення замовлень з клієнтом укладається письмовий договірщо засвідчує гарантійні забов'язання виробника.

Наші консультанти пояснять про комплектуючі з яких буде виготовлене Ваше замовлення.

Наші консультанти пояснять про оформлення замовлення.

Наші консультанти пояснять про оплату, доставку та інше.

 

Узгодивши деталі замовлення, для Вас буде підготовлено договір, який перешлеться Вам на електронну пошту.

Для укладання договору Вам потрібно мати паспорт чи інші нормативні документи, які Ви надаєте для офорлення.


Ознайомтесь з Договором

  Договір  _________від «____»_______________2018 р.

Виконавець ФОП з однієї сторони,що діє на основі свідоцтва,і далі Замовник ___________________________ ,з другої сторони,що діє на основі документів (паспорт чи інших),склали договір про наступне:

1. Виконавець від імені і за рахунок Замовника забов'язується вибрати виробника,замовити і оплатити необхідні вироби,комплектуючі виробів,зберігання,доставку,банківські і маркетингові послуги та інше.

2.Замовник забов'язується компенсувати маркетингові та інші витрати Виконавця,необхідні для виконання заказу Замовника.

3. Виконавець забов'язаний виконати дане йому доручення з вказівками Замовника,самостійно або з залученням третіх сторін.

4. Виконавець приступає до виконання даного йому доручення після передоплати грошових коштів Замовником на рахунок Виконавця в установах банку,або в торгових приміщеннях Виконавця.

5. Загальна сума замовлення складає___________грн.(__________________________________________________________________грн.),

загальна кількість конструкцій складає____________шт. ( _________________________________________________________________шт.)

6. Договір включає в себе змовлення № ______________

7. Замовник доручає,а Виконавець бере на себе забов'язання  виконати дане йому доручення,в термін від отримання проплати, тридцять робочих днів ,на віконні(дверні)конструкції.

8. Якщо залишився залишок оплати він проводиться не пізніше як через 1 день після відвантаження,або встановлення віконних (дверних) конструкцій.За невиконання чи не належне виконання,сторони несуть відповідальність шляхом сплати пені в розмірі подвійної ставки НБУ, від суми невиконаного стороною забовязання за кожен день прострочення.

9. У разі відсутності на об’єкті Замовника, умов для монтажу (помосту,доступу до вікон-дверей,електрики),монтаж переноситься на зручний для Виконавця час.Демонтаж проводиться методом розпилення старих віконних (дверних) конструкцій без їхнього збереження,та без збереження цілісності стін і відкосів.

10. Оздоблення віконних (дверних) пройомів проводиться Замовником.

11. Гарантом якості замовленої Замовником продукції являється безпосередньо виробник продукції,згідно умов передбачених у гарантійному талоні,який додається до замовлення і відповідає номеру замовлення.

12. В разі виникнення форс-мажорних обставин в Виконавця,термін виконання по договору буде перенесено рівномірно з часом,протягом якого діють такі обставини чи їх наслідки.При цьому Виконавець насамперед повідомить Замовника про виникнувші обставини і доложить всіх зусиль для їх вирішення.

13. В разі,якщо обставини неприборканої сили,чи їх наслідки діють більше трьох місяців,Виконавець залишає за собою право розторгнути договір в односторонньому порядку.

14. Замовник забовязаний повідомляти Виконавця в письмовій формі(обов’язково в двох екземплярах,де повинен бути присутній підпис  Виконавця,за ознайомлену сторону, про проведення необхідних дій,заходів,щодо виробів по даній угоді.(Наприклад розглянути гарантійний випадок та інше)

15. Виконавець повинен самостійно чи з залученням третьої сторони, вирішити чи надати відповідь по вирішенні питання по складеній ситуації в термін не пізніше 14 робочих днів.

16. Виникнувші спори сторони вирішуються методом переговорів,якщо згоди не знайдено,то питання вирішуються згідно чинного законодавства.

17. Підпис Замовника на цьому договорі свідчить, що він дозволяє обробляти і передавати свої персональні дані, повідомлені при замовленні продукції  і постачання  продукції ,виконання замовлення, реалізації відносин у сфері захисту прав споживачів, контролю за якістю продукції та обслуговування, визначення потреб населення і споживчої думки, отримання інформації про продукцію  і акції виробника та постачальників продукції.

18. Підпис Замовника також свідчить, що мета обробки даних і його права суб'єкта персональних даних йому письмово повідомлені.                                  

                                                                                                                   Ст. 1


19. У дні доставки та монтажу, в узгоджений сторонами час, Замовник повинен перебувати на місці проведення робіт або забезпечити присутність свого дієздатного представника, для здійснення дій з приймання результатів виконаних робіт.У разі відсутності Замовника (його представника) на місці проведення робіт, терміни доставки та монтажу виробів, переносяться Виконавцем згідно з його виробничим графіком і заново узгоджуються з Замовником. Повторна доставка виробів та виїзд бригади монтажників оплачуються Замовником додатково.

20. Замовник повинен прийняти результати робіт, виконаних Виконавцем. При наявності претензій до якості, виконаних робіт вказати їх в Акті здачі-приймання робіт. У разі втрати акту здачі-приймання робіт і (або) відмови від його підписання роботи вважаються прийнятими фактично. Претензії щодо недоліків, не зазначених в акті здачі-приймання, Виконавцем не розглядаються.

21. Замовник повинен точно сформулювати умови замовлення. Підписати замовлення пропозицію,яка є невідємною частиною договору та сам договір. З моменту підписання сторонами названих документів, умови цього договору про обсяг, порядок і умови виконання робіт вважаються узгодженими і вступають в силу. Виконавець не несе відповідальності за правильність і достовірність вимірів, наданих Замовником самостійно або виконаних за завданням Замовника третіми особами.

22. При установці виробів силами Виконавця, в установку не входить виконання малярних, будівельних, оздоблювальних робіт, вирізка отворів і т.д.

23. При демонтажі існуючих конструкцій силами Виконавця, Виконавець не несе відповідальності за цілісність демонтованих конструкцій, і відкосів прилеглих до них.

24. Виконавець, за даним договором, не здійснює утилізацію та винос демонтованих конструкцій і будівельного сміття.

25. Виконавець знімає з себе зобов'язання по гарантійному обслуговуванню виробів, у разі якщо несправність виникла, внаслідок механічного пошкодження виробу, в процесі експлуатації виробу Замовником з його вини або через дії третіх осіб.

26. Гарантійні зобов'язання Виробника не поширюються,якщо була порушена експлуатація виробів, на провисання фурнітури,регулювання петель на відкритті стулок,тоді регулювання здійснюється за рахунок Замовника - в сумі  двісті грн. 00 коп.,за один виріб.

27. Замовник ознайомлений з «правилами експлуатації конструкцій з ПВХ».

28. Претензії Замовника по гарантійним зобов'язанням приймаються в разі надання ним письмового звернення в установах Виконавця. Розгляд та вирішення даних питань проводиться згідно пункту 14, даного договору.

29. Конструкції з ПВХ є технічно складним виробом. Відповідно до п.4, ст.7 Закону України «Про захист прав споживачів» гарантійний термін обчислюється з дня спеціальної установки вироби безпосередньо в отвір приміщення Замовника згідно пункту 27, даного договору

30. Виробник бере на себе зобов'язання по гарантійному обслуговуванню поставлених виробів за умови встановлення виробів силами Виконавця та обслуговування виробів представниками Виконавця, а також за умови дотримання Замовником «правил експлуатації конструкцій з ПВХ».

31. Договір  складений на двох сторінках,примірниках, екземпляри якої по одному знаходяться в Замовника та Виконавця.

32.Договір вступає в силу з моменту його підписання Виконавцем і Замовником.

 

 

ВИКОНАВЕЦЬ:                                                                                                                         ЗАМОВНИК:

 

(Наші реквізити)                                                                                                                   (Реквізити замовника)

 

 

 

підпис____________________                                                                                                     підпис ____________________

 

                                                                                                                   Ст.2


дивіться також - Ремонт вікон

на головну.